Jak i dlaczego warto z namysłem wybierać podręczniki?

Konkretna analiza metodologiczna podręcznika pod kątem jego oceny i ewentualnego wyboru jako książki obowiązkowej dla uczniów musi być procedurą strategiczną. Przede wszystkim badania te nie mogą być zbyt obszerne, a zarazem szczegółowe analizy zatrą całość obrazu tego podręcznika i utrudnią jego ostateczną ocenę. Warto dowiedzieć się jednak, dlaczego warto wybierać podręcznik Nasza Szkoła (https://www.taniaksiazka.pl/wydawnictwo/operon).

Co decyduje o wartości danego podręcznika?

Wszystkie podjęte działania muszą kończyć się wnioskiem o wartości rozwiązań zastosowanymi w danym podręczniku. Musimy odpowiedzieć na pytanie, czy określony sposób prezentowania artykułów jest dobry czy negatywny, korzystny czy szkodliwy. Analizę podręcznika pod kątem jego doboru należy zakończyć oceną tego rodzaju faktów. Należy ustalić, czy cechy te z pewnością są dobrym potwierdzeniem istnienia danego podręcznika, czy będą sprzyjać efektywnemu nauczaniu, czy też utrudnią zadanie nauczycielowi i uczniowi. Po trzecie, analizę należy przeprowadzić pod kątem cech konkretnego odbiorcy. Te same rozwiązania metodologiczne mogą mieć różną użyteczność w różnych środowiskach. Dlatego nauczyciel oceniający podręcznik powinien zawsze zwracać uwagę na umiejętności i potrzeby potencjalnych użytkowników.

Cechy dobrego podręcznika

Jedną z bardzo ważnych cech, którymi np. odznacza się podręcznik Nasza Szkoła, jest:

  • ułożenie treści wyrażonych w piśmie,
  • dobrze dobrane ilustracje,
  • zadania dydaktyczne,
  • kolejność i sposób prezentowania informacji.

Wyróżnia się tutaj też poszczególne układy treści według trzech kryteriów: prezentowania tematów, sposobu prezentacji treści w ramach tematu oraz zgodnie z liniami rozumowania. Dla oceny dydaktycznej danego podręcznika drugie kryterium jest głównym kryterium, ponieważ determinuje wzajemne relacje obejmujące elementarne porcje szczegółów, a tym samym także szczególną spójność, dostępność i atrakcyjność wiedzy, jaką przekazuje podręcznik.

Jakie są sposoby prezentowania informacji w podręczniku?

Analiza podręczników pokazuje, że istnieje kilka różnych sposobów prezentacji informacji w danej fazie. Z pewnością jest ich znacznie więcej w niektórych innych podręcznikach tematycznych. Bez wchodzenia w szczegółową charakterystykę poszczególnych wyżej wymienionych systemów można stwierdzić, że dobra metoda to taka, który sprawia, że następne porcje prezentowanych informacji są połączone merytorycznie i logicznie oraz dają pełny obraz prezentowanego zjawiska, procesu lub być może obiektu.

Zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com